0 658 2020/07/12
خوابگاه دختران

خوابگاه دختران

girl

خوابگاه دخترانه

  خوابگاه دختران ازمیر، که امکانات زندگی سطح بالایی و مدرن را برای پذیرایی از دانشجویان دختر فراهم می کند، دقیقاً مقابل مراکز خرید واقع شده است.

    خوابگاه دختران خانم ازمیر با ویژگی ها و خدمات متمایز در خدمت دانشجویان اقتصاد ، دانشجویان دانشگاه ازمیر و دانشجویان دانشگاه Dokuz Eylül است.

پروژه های مرتبط